Biến động giá của Bitcoin chỉ cần chạm mức thấp 15 tháng khác

Biến động giá Bitcoin tiếp tục giảm, với một biện pháp đã đạt mức thấp nhất trong 15 tháng.

Biến động hàng tuần, theo tính toán của sự chênh lệch giữa giá cao và thấp, giảm xuống còn $ 317 vào tuần trước – mức thấp nhất kể từ tuần đầu tiên của tháng 7/2017 – theo số liệu của Bitfinex.

Quan trọng hơn, tiền điện tử hàng đầu đã chứng kiến ​​một phạm vi giao dịch $ 498 và $ 741 trong hai tuần trước, tương ứng. Dữ liệu cho thấy BTC đang bị ép trong một phạm vi giá hẹp và theo các quy tắc kỹ thuật, một động thái quyết định là quá hạn.

Các biện pháp khác của biến động giá bitcoin cũng đang lặp lại tình cảm tương tự. Ví dụ, đọc băng thông Bollinger giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2016 tuần trước.

Mô hình giao dịch bất động cho thấy cả hai nhà đầu cơ giá và các nhà đầu cơ giá vẫn tiếp tục duy trì bên lề, cung cấp rất ít xu hướng định hướng cho tiền điện tử.

Vào thời điểm báo chí, BTC đang đổi tay với giá $ 6,600 trên Bitfinex, chỉ tăng 0,15% trên cơ sở 24 giờ và tăng 0,40% hàng tuần.

Weekly chart

weekly-chart

BTC đã bảo vệ $ 6,100 và tạo ra một sự đảo chiều tăng giá bên ngoài trong tuần thứ ba của tháng Chín, như đã thấy trong biểu đồ hàng tuần. Tuy nhiên, việc theo dõi đã là bất cứ điều gì nhưng đáng khích lệ.

Đáng chú ý, tiền điện tử tạo ra một cây nến doji tuần trước, báo hiệu sự do dự trên thị trường. Tỷ lệ cược của một động thái tăng giá lớn sẽ tăng lên nếu BTC thấy chấp nhận cao hơn mức cao nhất trong tuần trước là $ 6,741. Mặt khác, một động thái dưới mức thấp nhất của tuần trước là $ 6,424 có thể khuyến khích những con gấu.

Daily chart

BTCUSD-dailies

Trên biểu đồ hàng ngày, giao dịch bên đã mang BTC đến gần đường xu hướng giảm xuống dốc từ mức cao nhất tháng 7.

Đường xu hướng giảm sẽ bị phá vỡ nếu BTC tiếp tục đi ngang trong 48 giờ tới, tuy nhiên, sự phá vỡ đi ngang của đường xu hướng giảm không đủ điều kiện như một đột phá, theo lý thuyết phân tích kỹ thuật.

Chỉ có một động thái tăng điểm thuyết phục phía trên đường xu hướng đường xu hướng sẽ xác nhận sự bứt phá tăng.

Biểu đồ hàng ngày cũng cho thấy chỉ số bứt phá đã giảm xuống dưới mức 61,8%, cho thấy BTC có thể đang trong giai đoạn đầu của một chu kỳ tăng hoặc giảm mạnh.

View

  • Mức cao nhất của tuần trước là $ 6,741 và mức thấp 6,24 đô la là mức chính để xem trong tuần này.
  • BTC đang đóng cửa trên một phạm vi phá vỡ quá hạn dài, theo chỉ số bứt phá.
  • Việc phá vỡ dưới $ 6,424 có thể mang lại mức giảm nhanh chóng cho ngưỡng hỗ trợ tâm lý $ 6,000.
  • Một động thái trên $ 6,741 sẽ cho phép một sự bứt phá liên tục trên $ 7,000.

Leave a Reply