Chuyên mục: Kiến Thức

Lưu đồ hoạt động Bloackchain

Công nghệ blockchain là gì?

Nó là một phiên bản của một cơ sở dữ liệu phân tán – chính xác hơn, một sổ cái phân phối. Nó có thể được sử dụng để ghi lại bất kỳ giao dịch …
ripple

Ripple (giao thức thanh toán)

Ripple là một hệ thống thanh toán tổng hợp thời gian thực (RTGS), mạng lưới trao đổi tiền tệ và chuyển tiền của Ripple. Còn được gọi là giao thức Giao thức Rò rỉ (RTXP) …