Cách giao dịch Margin trên Binance 2021

1. Quy tắc chung 1.1 Để quy phạm tài sản mã hoá trong giao dịch margin, hành vi vay margin, bảo vệ trật tự của thị trường, bảo hộ quyền lợi hợp pháp của người …