3 cách mà Donald Trump hỗ trợ Bitcoin

3 cách mà Donald Trump hỗ trợ Bitcoin

Photo: Flickr Tổng thống Mỹ vừa đắc cử Donald Trump cam kết ông sẽ thực hiện những điều tuyệt vời nhất cho nước Mỹ như việc ưu tiên giảm thuế, xoá bỏ Obamacare, thắt chặt …