Quỹ Bitcoin ETF sẽ được tự động chấp thuận nếu SEC giữ im lặng

Cộng đồng Bitcoin đang bày tỏ nhiều hoài nghi về quyết định thay đổi dự luật Bitcoin ETF của SEC sắp tới. Hầu hết mọi người đều đã nắm rõ thời hạn đưa ra quyết định là ngày 13/03 – không phải là ngày 11/03 như đã đưa tin trước đó. Trên thực tế là SEC không nhất thiết phải thông báo về quyết định của mình trên bất kỳ phương tiện nào. Nhưng nếu SEC giữ im lặng – việc chấp thuận Quỹ Bitcoin ETF sẽ được thực thi tự động.

Điều tốt nhất đối với SEC lúc này không phải là im lặng mà là công khai cần thay đổi những quy tắc nào để có thể được chấp thuận một Quỹ Bitcoin ETF. Mọi người cũng cần phải được biết rằng xu hướng cộng đồng ủng hộ tích cực vào Quỹ Bitcoin ETF không đồng nghĩa với việc xác suất sẽ được chấp thuận tăng lên. Tuy nhiên mọi thứ lúc này sẽ trở thành nền móng cho các Quỹ Bitcoin ETF khác ra đời trong tương lai.

Một số người cho rằng SEC sẽ từ chối Quỹ Bitcoin ETF này. Đó là quyền lợi của SEC, họ là người nắm giữ quyết định cuối cùng. Nếu SEC nhận thấy mọi thứ vẫn chưa được hoàn thiện, Quỹ Bitcoin ETF sẽ phải trở về vạch xuất phát.

Theo Quy tắc 19 trong Luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, SEC không cần phải đưa ra phản hồi liên quan đến những thay đổi quy tắc đề xuất. Có lẽ sự lựa chọn này sẽ được SEC thực hiện, nhưng nếu xem kỹ trang 288 của Quy tắc 19 nói rằng:

“Một thay đổi trong đề xuất quy tắc sẽ được coi là đã chấp thuận bởi Uỷ ban nếu (i) Uỷ ban không xác nhận hoặc không tán thành những thay đổi của dự luật hoặc đang trong quá trình xem xét điều khoản bổ sung (B) trong khoảng thời gian được mô tả trong điều khoản bổ sung (A); Hoặc (ii) Uỷ ban không ban hành lệnh phê duyệt hoặc không tán thành những thay đổi của dự luật được đề xuất trong điều khoản bổ sung (B) trong khoảng thời gian được mô tả trong điều khoản bổ sung (B)(ii).”

Có thể rất nhiều người đang hào hứng vì gần sắp đến ngày 13/03. Tuy nhiên điều quan trọng lúc này là cần cảnh giác cao độ trước những biến động thị trường đáng ngờ. Sự chấp thuận của SEC chỉ là bước đi đầu tiên trong giai đoạn tìm kiếm một Quỹ Bitcoin ETF có thể được niêm yết công khai trên sàn giao dịch. Ngày 13/03 không phải là ngày chiến thắng của cộng đồng Bitcoin, đó chỉ là một cột mốc lịch sử ghi dấu giai đoạn phát triển của Bitcoin.