Chuyên mục: Thị Trường

TransferGo-Insights-1024x684

Đối tác TransferGo hợp tác Ripple

Đối tác TransterGo đã hợp tác với Ripple triển khai giải pháp thanh toán toàn cầu sử dụng nền tảng Ripple cho mọi người. Năm 2018, TransferGo hợp tác với Ripple trong một chương trình …