Chuyên mục: Thị Trường

xrp3

Báo cáo thị trường Q2 2018 XRP

Tác giả: Cory Johnson & Miguel Vias Ripple bán 73,53 triệu đô la trong XRP trong bối cảnh biến động thấp trong quý 2 năm 2018 Đã bán được 73,53 triệu đô la XRP Khối …